Általános Felhasználási Feltételek

A használat feltételei

Amennyiben látogatója kíván lenni az ImageNator C. Kft. illetve társult vállalatai (továbbiakban Café René) weboldalainak kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Kizárólag abban az esetben böngéssze weboldalainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A Café René weboldalainak böngészésével illetve azok bármely szolgáltatásának igénybe vételével Ön elismeri, hogy elolvasta azok felhasználási feltételeit, illetve azok mindenkor érvényes változatait és azokkal szemben nem él kifogással. A Café René a változtatásokra külön nem hívja fel a figyelmet, azt kizárólag a weboldalain történő megjelenítéssel jelzi.

Szellemi tulajdon-és szerzői jog

Weboldalaink bármilyen típusú tartalmai, például, de nem kizárólag képek, fényképek, szövegek, logók, grafikai munkák termékek és azok leírásai, kizárólag a Café René írásbeli engedélyével használhatóak fel. Kivételt csakis az Ön személyes, nem kereskedelmi célú felhasználása jelent. Ön elfogadja, hogy semmilyen tartalmat nem sokszorosít, ad tovább, értékesít, árul, jelentet meg, közvetít vagy terjeszt harmadik fél részére a Café René előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a weboldalra hivatkozással lehet, az eredeti információ módosítása nélkül. A weboldalak tartalmai és azoknak szabad böngészése nem értelmezhetőek úgy, hogy hallgatólagosan vagy más módon a Café René azokra vonatkozóan bármely felhasználói jogot átruházna.

A felhasználási feltételek ezen szabályainak megsértése vagy a weboldalak tartalmainak bármely jogosulatlan felhasználása esetén a Café René minden rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőséget igénybe vesz.

Felelősség kizárása

A Café René a törvény által megengedett legnagyobb mértékben hárítja el a felelősséget minden olyan kárért, amely weboldalainak bármilyen használatából, hozzáféréséből vagy éppen azok hiányából, vagy a honlapokon található bármilyen tartalomból, információból, adatból eredhet.